Project Manager/Event Producer


[ == Job Highlight == ]

 • จัดการอีเวนต์ และโปรเจคต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ไทม์ไลน์ และแผนการที่วางเอาไว้
 • หากมีประสบการณ์บริหารงานอีเวนต์ หรือการดูแลโปรเจค/แคมเปญใหญ่มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

[ == Job Description == ]

 • ดูแลโครงการของบริษัท
 • วางแผนการบริหารงานโครงการ การดำเนินการควบคุมให้งานโครงการในความรับผิดชอบบรรลุถึงเป้าหมายตามที่ตกลงกับลูกค้า ภายในงบค่าใช้จ่ายคุณภาพ (Quality Plan) และเวลาที่กำหนด
 • ร่วมรับรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าและทีมงาน เพื่อจัดทำและนำเสนอโครงการ เจรจาต่อรองต่าง ๆ รวมถึงช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าตามที่ต้องการ
 • กำหนดเป้าหมายโครงการให้ผู้อยู่ในบังคับบัญชาเพื่อวางแผนดำเนินการ
 • ประสานงาน จัดหา ควบคุม และดูแลงานส่วนของผู้รับเหมาต่าง ๆ ผู้ให้บริการ นักแสดง หรืออุปกรณ์และสถานที่ต่าง ๆ สำหรับจัดทำโครงการ ทั้งการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย และคุณภาพให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการทำโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมหรือเพื่อประกอบการทำงาน
 • วางแผนร่วมกับทีมเพื่อจัดทำโครงการให้ลูกค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • ตรวจสอบโครงการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ
 • เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานและรายงานผลการปฎิบัติงานต่าง ๆ และติดตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานภายในบริษัทของแผนกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ
 • ควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมของงาน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างงาน
 • ต่อรองเปรียบเทียบราคา ค้นหา Supplies ที่ใช้ให้โครงการ

[ == Job Qualification == ]

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ในการบริหารจัดการโปรเจค คุมทีมต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ
 • มีประสบการณ์ตรงด้าน Exhibition, Event, Conference, Alternatives
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือออนไลน์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ของ Google, Microsoft ต่าง ๆ เป็นต้น
 • บริหารจัดการงานที่ต้องรับผิดชอบตรงต่อเวลา
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี กล้าคิด กล้าเสนอไอเดีย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

[ == Welfare & Benefit == ]

 • 📅 ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ Flexible Hour
 • ✅ ประกันสังคม
 • ✅ ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA
 • ✅ แต่งตัวตามสบาย
 • ✅ คอร์สเรียนออนไลน์ Unlimited จาก FutureSkill
 • ✅ Hybrid Working
 • ✅ ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ✅ ออฟฟิศอยู่ติด BTS กรุงธนบุรี ลงแล้วถึงเลย

[ == About Likeme Digital Empire == ]

  • บริษัทอายุ 10 ปี เติบโตต่อเนื่องทุกปี แม้เป็นช่วงโควิด
  • บริษัทเติบโตรวดเร็วตลอดเวลา พนักงานสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
  • เป็นกลุ่มบริษัทด้าน Digital และ Content ขนาดกลาง มีพนักงานรวมมากกว่า 200 คน
  • มีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น Infographic Thailand, aomMONEY, ถุงเงิน Family, Future Trends, FutureSkill

  [ == More Information about Likeme Digital Empire == ]

  [ == Awards & Recognitions == ]


  [ == Our Culture == ]


  !!! สนใจสมัครงาน !!!

  คลิก "Apply to Position"